ALBINAS MOLIS (baigė apie 1926 m.)

1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. Nuo 1922 m. Lietuvos šaulių sąjungos narys. 1925 m. pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje, tarnaudamas baigė gimnaziją. 1928 m. paskirtas 9 pėstininkų pulko jaunesniuoju karininku. 1932 m. baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių , perkeltas į Karo aviaciją. 1933 m. paleistas į aviacijos karininkų atsargą. 1933 – 1936 m. dirbo sekretoriumi Panevėžio kalėjime. 1936 m. į tarnybą Karo aviacijoje. Tarnavo 8 eskadrilėje II eilės karo lakūnu. 1940 m. suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

SSRS okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. paskirtas Raudonosios Armijos atskirosios aviaeskadrilės atsarginės grandies vyr. lakūno žvalgu. Kilus Vokietijos-SSRS karui iš Raudonosios Armijos pasitraukė, kartu su Joniškio partizanais dalyvavo Birželio sukilime. 1942 – 1943 m. dirbo Vilniaus miesto savivaldybėje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 1947 m. gyveno Bradforde, vėliau Londone, Anglijoje. 1956 m. grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje.