ALGIRDAS GEDVILAS (baigė 1947 m.)

Respublikos nusipelnęs mokytojas, aviacijos pradininko Lietuvoje Aleksandro Griškevičiaus memorialinio muziejaus (Viekšnių muziejaus) įkūrėjas ir vadovas, Lietuvos garbės kraštotyrininkas.
Dar mokydamasis gimnazijoje, paskutiniaisiais mokslo metais, apie 11 mėnesių dirbo Mažeikių muziejuje. 1950m. pradėjo dirbti Viekšnių vidurinės mokyklos direktoriumi. 1954 m. baigė Vilniaus VPI istorijos fakultetą, įgydamas istorijos mokytojo specialybę. Visą gyvenimą, iki 1979 m. rugsėjo 1 d. dirbo Viekšnių vidurinės mokyklos direktoriumi, istorijos mokytoju. 1973 m. Algirdui Gedvilai suteiktas Nusipelniusio mokytojo garbės vardas.
Kruopščiai rinko žinias apie Viekšnių mokyklas, vėliau, remdamasis surinktomis žiniomis, parašė Viekšnių vidurinės mokyklos istoriją. Nuolat rūpinosi mokykline kraštotyra, skatino mokytojus ir mokinius būti aktyviais šioje veikloje. Rašant mokyklos istoriją, buvo renkamos fotografijos, dokumentinė ir kita medžiaga, renkami progimnazijos, gimnazijos auklėtinių atsiminimai, kurie 1999 metų spalio 16 d., Viekšnių mokyklos įsikūrimo 80-osioms metinėms išleisti atskiru leidiniu „Žiupsnelis prisiminimų”.
1981 m. pradžioje, baigus Aleksandro Griškevičiaus žmonos tėviškės pastato rekonstrukciją, Algirdui Gedvilai buvo pavesta šiame pastate įkurti visuomeninį memorialinį aviacijos pradininko Lietuvoje Aleksandro Griškevičiaus muziejų. Padedant Vilniaus universiteto Mokslinei bibliotekai, kitiems talkininkams, muziejus savo veiklą pradėjo 1981 metų gegužės mėnesį. Šiam muziejui A. Gedvilas vadovavo iki 1999 m.
1991 m. VIII-ame Lietuvos kraštotyrininkų suvažiavime Algirdui Gedvilui suteiktas Lietuvos Garbės kraštotyrininko vardas.