STASĖ VAIŠVILIENĖ (mokėsi apie 1950 m.)

Pedagogė, viena iš montesorinio auklėjimo metodo įdiegėjų Lietuvoje, gyvena JAV. Atvažiuodavo į Mažeikius, padėdavo rengti seminarus, aiškindavo Montessori metodo subtilybes.