PRANCIŠKUS VITKEVIČIUS (mokėsi 1941-1945 m.)

Teisės mokslų daktaras, VU Teisės fakulteto, LTA profesorius, Lietuvos Mokslų akademijos narys ekspertas. 1934-1941 m. mokėsi Tirkšlių mokykloje, 1941-1945 m. – Mažeikių gimnazijoje, 1946-1952 m. – Vilniaus 2-metėje juridinėje mokyloje, 1953-1958 studijavo VU. 1951-1956 m buvo Utenos teismo teisėjas, Teismo prezidiumo narys, 1970-1984 m. – VU Teisės fakulteto vyr. dėstytojas, docentas, 1984-1992 m. – civilinės teisės profesorius, 1991-1996 m. – Lietuvos MA narys ekspertas, 1992-1996 m. – LR Seimo Valstybės ir teisės komiteto narys, pirmininkas, nuo 1996 m. – VU Teisės fakulteto profesorius, nuo 1997 m. -Lietuvos teisės akademijos profesorius.
Yra apie 90 įvairių mokslo darbų: knygų, vadovėlių, įstatymų kodekso komentarų autorius arba bendraautorius. Svarbiausios mokslinių darbų problemos: valstybės teisinis subjektyviškumas, nuosavybės teisė, teisminių bylų nagrinėjimo apibendrinimas. Buvo Lietuvos ateities forumo valdybos nariu.