NIJOLĖ LINKEVIČIENĖ (mokėsi 1961-1970 m.)

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto prodekanė, Lietuvių kalbos katedros docentė, daktarė.