RIMANTAS SKEIVYS (mokėsi nuo 1950 m.)

Literatūros tyrinėtojas, filologijos mokslų daktaras.
Baigęs Vilniaus universitetą, dirbo Filosofijos, sociologijos ir teisės institute, „Krantų“ ir „Metų“ redakcijose. Išleido studiją „Petro Cvirkos prozos lyrizmas“. Paskelbė estetikos ir filosofijos darbų.