ALFREDAS BALANDIS (baigė 1960 m.)

Technikos mokslų daktaras (1972 m.), docentas (1986 m.). 1960 m. sidabro medaliu baigė Mažeikių vidurinę mokyklą, 1965 m. – KPI Cheminės technologijos fakultetą. 1966-1968 m. KPI ChTF asistentas, 1968-1971 m. Silikatų technologijos katedros aspirantas, 1971-1973 m. Statybos ir santechnikos fakulteto asistentas, 1978-1983 m. Statybinių medžiagų probleminės laboratorijos vedėjas, 1983-1990 m. ChTF Silikatų technologijos katedros vyresnysis dėstytojas, nuo 1990 m. KTU tos pačios katedros docentas. 1974-1977 m. dirbo mokslo tiriamąjį darba Anabos kalnakasybos ir metalurgijos institute (Alžyras).

Tiria hidrosilikatų sintezę, jų tarpfazinę sąveiką bei naudojimą pramonėje. 1972 m. KPI apgynė technikos mokslų kandidato (nostr. daktaro) disertaciją „Sintezės procesų ir kalcio hidrosilikatų tarpfizinės sąveikos hidroterminėse sąlygose (tyrimas)“. Apie 70 mokslinių staripsnių, 2 išradimų bendraautorius. 1981-1991 m. leidinio „Statybinės medžiagos“ redaktorius.

 Ilgametis KPI (KTU) badmintono sekcijos pirmininkas. Grojo KPI liaudies dainų ir šokių ansamblio „Nemunas“.