KOSTAS JANKAUSKAS (baigė 1940 m.)

Lietuvos nusipelnęs gydytojas.