LORETA LATONAITĖ (baigė 1953 m.)

Gydytoja okulistė. Rašytoja. 1953 m. aukso medaliu baigė Mažeikių vidurinę mokyklą, 1959 m. – Vilniaus universiteto medicinos fakultetą ir įgijo gydytojos okulistės specialybę. Trejus metus dirbo Mažeikiuose akių gydytoja. 1964 m. baigė akių ligų ordinatūrą Kauno medicinos institute. Gyveno ir dirbo Kaune.
 Rašo apsakymus, odes. Spausdino respublikinėje spaudoje. 1983 m. „Vagos“ leidykla išleido apsakymus „Vienas procentas gyvenimo, 1990 m. – „Antžmogio mirtis“.