DONIUS REMYS (mokėsi iki 1944 m.)

Poetas, vertėjas, filosofas, inžinierius. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Vokietijos universitete studijavo filosofiją ir psichologiją, JAV – inžineriją. 1950 m. emigravo į JAV, gyveno Čikagoje. Atsikūrus Lietuvai, grįžo į tėvynę, gyvena Palangoje. Periodiniuose leidiniuose „Draugas“, „Lietuvių dienos“, „Aidai“, „Pradalgės metraštis“ yra paskelbęs savo poezijos, Išleido eilėraščių rinkinius: „Išsipildymo sala“ (1992 m.), „Auksinė vasara“ (1993 m.), „Išlikęs džiaugsmas“ (1994 m.), „Svajonių gėlės“ (1995 m.), „Klajūno kelias“ (1997 m.), „Pažinimo gėlės“ (1997 m.), „Laiko riboje“ (1998 m.), „Šviesos klasta“ (2000 m.), „Širdies daina“ (2001 m.), „Laiko vėjas“ (2001 m.). Poezijoje vyrauja meilės, tėvynės ilgesio motyvai. 1992 m. lankėsi Mažeikiuose. Viešnagės metu draugui paliko pluoštą savo eilėraščių, kurie buvo išspausdinti rajoniniame laikrašytje „Santarvėje“. Nuo 1995 metų įsteigęs savo vardo Premiją geriausiems Merkelio Račkausko gimnazijos poetams.