GEMA PAULAUSKAITĖ – MIKULSKIENĖ (baigė 1970 m.)

Gamtos mokslų daktarė (chemija). Nuo 1975 m. Biochemijos instituto vyresnioji laborantė, inžinierė, jaunesnioji mokslinė bendradarbė, asistentė, nuo 1993 m. Patentinės analizės ir informacijos sektoriaus mokslinė bendradarbė. 1993 m. KTU apgynė disertaciją „Biologiškai aktyvių azoto, sieros ir fosforo turinčių junginių struktūros tyrimas BMR metodu“.
Moksliniai darbai iš organinių junginių struktūros ir fizikinių cheminių savybių tyrimo BMR metodu.
Kartu su bendraautoriais paskelbė per 30 mokslinių publikacijų. Ataskaitinio leidinio „Biochemijos institutas 1991-1995“ redakcinės komisijos narė.