ANTANAS KENSTAVIČIUS (mokėsi iki 1926 m.)

1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, Tėvynės apsaugos rinktinės bataliono vadas. Būdamas moksleivis, dalyvavo Klaipėdos išvadavime. Lietuvos šaulių sąjungos narys, 1926-1927 Mažeikių šaulių būrio vadas. 1930 m. baigė Aukštesniąją policijos mokyklą. Tarnavo Geležinkelio policijoje Pagėgių nuovados, Mažeikių stoties nuovados viršininku, pasienio policijoje. Nuo 1936 m. dirbo Klaipėdos uostos muitinėje. 1939 m. Mažeikių 3 šaulių būrio vadas.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą organizavo pogrindžio pasipriešinimą Mažeikiuose. 1941 m. NKVD suimtas, kalintas Mažeikiuose, Kaune. Kilus karui, išlaisvintas. 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. 1941-1944 m. Švenčionių aps, 1944 m. Mažeikių apskr. policijos vadas. 1944 m. savanoriu įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, vadovavo batalionui Ventos fronte. 1944 m. po Sedos kautynių per Kuršių neriją pasitraukė į Vokietiją. 1948 m. emigravo į Kanadą, dirbo geležinkelių žinyboje.

Aktyviai bendradarbiavo „Kardo”, „Kario” žurnaluose, rengiant leidinius „Mūsų Lietuva”, „Lietuvos bažnyčios”.