ALBINAS ČEPYS (mokėsi 1935-1938 m.)

Architektas. 1938 m. baigęs 7 klases išvyko mokytis į Kauną, kur 1939 m. įstojo į Aukštąją technikos mokyklą, geležinkelių ir plentų statybos skyrių. Mokyklą baigė 1940 m. ir toliau studijas tęsė Kauno universiteto statybos fakultete. Karo metu uždarius universitetą grįžo į kaimą, pas tėvus. Kauno universiteto architektūros skyrių baigė 1949 m.; tuoj buvo paskirtas į valstybinį projektavimo institutą Kaune. Nuo 1953 m. dirbo Klaipėdoje, nuo 1963 – Palangos miesto vyriausias architektas. Pats reikšmingiausias jo kūryboje – Palangos laikotarpis. Sukūrė ir sėkmingai įgyvendino 22 projektus. Tai kurortinė biblioteka – skaitykla, parodų paviljonas, kino teatras „Neringa” Neringos mieste, gyvenamieji namai, Palangoje daugelis kitų statinių.