ANTANAS JONUŠAS (baigė 1943 m.)

Prelatas. 1933–1949 m. studijavo Telšių, Eichstaetto kunigų seminarijose, Gregorianumo universitete Romoje. Kunigu įšventintas 1949m. Romoje. Gavo teologijos bakalauro laipsnį. Pakeltas prelatu. Dirbo Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje ekonomu, dalyvavo lietuviškoje veikloje.