VYTAUTAS KLOVA (baigė 1945 m.)

Lietuvos kompozitorius ir pedagogas.  Valstybinių premijų laureatas, liaudies artistas. 1946–1948 m. mokėsi Kauno konservatorijoje profesoriaus Juozo Gruodžio kompozicijos klasėje. 1951 m. baigė Lietuvos konservatorijos (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija) profesoriaus Antano Račiūno kompozicijos klasę. 1954–1994 m. dėstė muzikos teorijos disciplinas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 1982 m. suteiktas profesoriaus laipsnis.Parašė pirmąjį lietuvišką polifonijos vadovėlį (I d. – 1966 m., II d. – 1985 m.). Už kūrybą apdovanotas Valstybinėmis premijomis (1957, 1970  kuriomis pratęsė ir reikšmingai praturtino tautinės operos raidą. Jau pirmąja opera „Pilėnai“ jis parodė ryškų melodisto talentą, kūrybinę brandą, pasiekė didelio populiarumo, buvo įvardytas lietuvių operos klasiku. kamerinių instrumentinių pjesių, harmonizavo apie 100 liaudies dainų.   Dalį kamerinės instrumentinės V. Klovos muzikos sudaro pjesės, rašytos pedagoginiais tikslais, skirtos vaikams ir jaunimui. Nemažai vokalinių bei instrumentinių kūrinėlių kompozitorius sukomponavo liaudies dainų ir šokių ansambliui „Lietuva“, liaudies instrumentams bei dainininkams. m.), liaudies artisto vardu. Parašė operas „Pilėnai“, „Vaiva“, „Duktė“, „Du kalavijai“, „Amerikoniškoji tragedija“, „Ave, vita“.