DANUTĖ KAČERAUSKAITĖ – STANČIENĖ (baigė 1950 m.)

Respublikos nusipelniusi mokytoja, šokių ratelių vadovė. 1950 m. buvo paskirta Žemalės septynmetės mokyklos mokytoja. Čia aktyviai įsijungė į visuomeninę veiklą, tapo liaudies šokių ratelių vadove. 1954 m. baigė Klaipėdos pedagoginės mokyklos pradinių klasių mokytojos specialybę. 1956 m. pradėjo dirbti Mažeikių vidurinėje mokykloje, vadovavo mokyklos liaudies šokių kolektyvui. 1978 m. jai suteiktas nusipelniusios mokytojos vardas. Nuo 1982 m. dirbo Mažeikių 3-osios vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja. 1985 m. suteiktas mokytojos žymūnės vardas.

D. Stančienė buvo nuolatinė respublikinių Dainų švenčių dalyvė, šokių ratelių vadovė, vadovavo rajono dainų švenčių ar festivalių šokių programoms, aktyvi „Draugystės“ choro dalyvė ir vyresnioji šokių ratelių vadovė.