FELIKSAS ČIUVINSKAS (baigė 1928 m.)

Lietuvos kariuomenės karininkas. Gydytojas. Studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. 1929 m. pašauktas į tarnybą kariuomenėje, buvo paskirtas į pėstininkų pulką, vėliau – į batalioną. 1930 m. baigus Karo mokyklą suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis ir metų pabaigoje paleistas į inžinerijos karininkų atsargą. 1934 m. dalyvavo voldemarininkų puče, buvo suimtas ir ištremtas į Mažeikių apskritį. 1940 m. baigė medicinos studijas Kaune, 1942-1944 m. dirbo gydytoju Kauno Raudonojo kryžiaus ligoninėje. 1945 m. persikėlė į Vilnių.

1948 m. suimtas ir su šeima ištremtas į Krasnojarsko kraštą, dirbo miško ruošos darbuose. 1949 m. dirbo gydytoju kaimo ambulatorijoje, vėliau ligoninėje. 1957 m. grįžo į Lietuvą, gyveno Klaipėdoje, dirbo gydytoju Raudonojo kryžiaus ligoninėje, vadovavo rentgeno-radiologijos skyriui.