POVILAS NORKUS (baigė 1946 m.)

Chemijos daktaras, profesorius (1975 m.), 1991-1995 m. Lietuvos MA narys ekspertas. 1951 m. baigė Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą. 1951-1974 m. dirbo Chemijos ir chemijos technologijos institute mokslo darbuotoju, 1974-1991 m. buvo VISI (dabar Gedimino technikos universiteto) Statybos ekonomikos fakulteto Chemijos katedros vedėjas, 1991-1993 m. VTU Statybinių medžiagų katedros profesorius.
Mokslinių tyrimų sritis – analizinė chemija. 1957 m. apgynė chemijos mokslų kandidato disertaciją „Nikelio ir geležies hidroksidų pagrindu sudarytų mišrių kataliztorių savybės katalizinėje kalcio hipochlorito skilimo reakcijoje, 1973 m. – daktaro disertaciją „Nauji redokso metodai analizinėje chemijoje“ Paskelbė apie 120 mokslinių straipsnių iš analizinės chemijos, 4 išradimų bendraautorius. Sukūrė naujų originalių analizės metodų. Dalyvavo žurnalų „Lietuvos TSR MA darbai“, B serija ir „Chemija“ redkolegijų darbe.