AUGUSTAS MYLĖ (baigė apie 1937 m.)

Baigęs gimnaziją dirbo Varnių žemės ūkio kooperatyve. 1938 m. tapo Telšių šaulių rinktinės Varnių būrio nariu. 1940 m. grįžo į tėviškę. Čia dirbo Židikų žemės ūkio kooperatyve, po to Lūšės kooperatyvo vedėju. Prasidėjus karui, buvo įtrauktas į pogrindinę veiklą ir kovojo už Lietuvos laisvę. 1941 m. Lūšėje tapo sukilimo dalyviu, jam patikėta saugoti kooperatyvą. Kartu su kitais sukilėliais tarp Lūšės ir Vainuodės nuvertė nuo bėgių okupantų traukinį. 1944 m. įstojo į Tėvynė apsaugos rinktinę, buvo kuopos raštininku. 1941 m. Sedos kautynėse sunaikino du priešo tankus.
Pasibaigus karui buvo internuotas. Iš pradžių buvo lageryje Vokietijoje, o vėliau Belgijoje. 1946 m. buvo paleistas į laisvę ir grįži į Vokietiją kaip civilis, dirbo pas ūkininką. 1947 m. pagal darbo sutartį išvyko į Angliją. Čia dirbo žemės ūkyje, vėliau pramonės fabrike. 1951 m. emigravo į Kanadą 1986 m. išėjo į pensiją, pradėjo dirbti lietuvių bendruomenės savaitraštyje „Nepriklausoma Lietuva“ administratoriumi. 1994 m grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vievyje, po to Pakalupės kaime, prie Viekšnių.
Nuo 1940 m. birželio iki pat karo pabaigos rašė dienoraštį. 1995 m. Monrealyje išleista jo knyga „Užrašai”. 2004-05-13 apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu.