JONAS MASKOLENKA (baigė 1938 m.)

Lietuvos kariuomenės karininkas, Lietuvos šaulių sąjungos narys, Vietinės rinktinės narys.

1938 m. pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1939 m. baigus Karo mokyklą suteiktas pėstininko atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis, paliktas karinėje tarnyboje 8 pėstininkų pulke. 1939 m. paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Gyveno Mažeikiuose. 1941-1942 m. Vilniuje dirbo įmonėje „Darbas“, vėliau buhalteriu „Vaidilos” teatre. 1944 m. priimtas į Vilniaus miesto savivaldybės priešgaisrinę apsaugą. 1944 m. įstojo į Vietinę rinktinę, paskirtas į 303 batalioną.