JONAS KLIMAS (mokėsi iki 1930 m.)

Šaulys, atsargos leitenantas. Mažeikių gimnazijoje, buvo šaulių būrio sekretorius. 1930 m. įstojo ir mokėsi teisės fakultete. Baigė karo mokyklą. Jam buvo suteiktas puskarininko atsargos leitenanto laipsnis. 1931-1935 m dirbo Kybartų VIII šaulių rinktinės kuopos vadu. Tarnavo Virbalio muitinėje nuo 1939 m. Turmanto muitinės viršininku. Apdovanotas „Šaulio žvaigždės“ ordinu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu.