PRANAS DARGIS (mokėsi iki 1947 m.)

Politinis kalinys ir tremtinys.
Mokėsi Palnosų pradinėje mokykloje. Dvejus metus studijavo kunigų seminarijoje. 1947 m. Mažeikių gimnazijoje baigus 8 klases ir įsidarbinus Dabikinės vaikų namuose, buvo suimtas už dalyvavimą rezistencinėje kovoje ir dešimčiai metų išvežtas į Tomsko srityje esantį lagerį. Ten praleidęs aštuonerius metus, gyveno Taišete, kur buvo ištremta ir jo motina ir sesuo. Baigė Novosibirsko radijo technikumą.
1961 m. P. Dargis su šeima grįžo į Mažeikius. Dirbo Mažeikių elektrotechnikos gamykloje vyr. mechaniku.  2007m. išleista P. Dargio knyga „Mintys raštu“.