BIRUTĖ SVETLAUSKAITĖ – GAIGALIENĖ (mokėsi apie 1955 m.)

Medicinos mokslų daktarė. Profesorė. Dirbdama MA Lietuvos eksperimentinės medicinos institute, 1964 m. apgynė daktaro disertaciją „Periferinės kraujotakos pletizmografiniai tyrimai, gydant hipertonine liga sergančius ligonius Druskininkų kurorto mineralinio vandens voniomis“.