ANTANAS ČAPAS (mokėsi iki 1924 m.)

Lietuvos kariuomenės vyriausias veterinarijos karininkas, veterinarijos leitenantas gydytojas. 1924 m. pašauktas į karo tarnybą, paskirtas į penktąjį pėstininkų D.L.K. Kęstučio pulką ir paskirtas į Karo veterinarijos valdybą. Baigęs tikrąją karo tarnybą nuo 1925 m. paliktas Karo veterinarijos valdyboje liktiniu. 1928 m. baigė Kauno suaugusiųjų gimnaziją. 1928 m. išėjo į atsargą ir su Krašto apsaugos ministerijos stipendija išvyko į Vieną studijuoti aukštąjį veterinarijos mokslą. 1934 m. įgijo veterinarijos gydytojo diplomą. Sugrįžęs į Lietuvą tęsė tarnybą 1 kavalerijos pulke. 1935 m. perkeltas į 3 dragūnų pulką, paskirtas vyr. veterinarijos karininku.