JUOZAS NAGIUS (mokėsi 1922-1928 m.)

Pedagogas, muziejininkas.
Dirbo Karo muziejuje Kaune, kur iš pradžių buvo rašvedžiu, po to buhalteriu, muziejininku. Dalyvavo dviejose mokslinėse ekspedicijose – Apuolės (Skuodo raj.) ir Impiltės (Kretingos raj.) piliakalnių kasinėjimuose. Po II pasaulinio karo sugrįžo į Mažeikius. Čia pusantrų metų vadovavo žemės ūkio bankui, kartu mokykloje dėstė matematiką ir geografiją, vėliau istoriją. Mokykloje išdirbo septynioliką metų. Savo laisvalaikį skyrė kraštotyrai, muziejininkystei, senų knygų, periodinių leidinių rinkimui. 1962 m. išleido knygelę „Mažeikių rajonas”, kuria kaip pagalbine priemone rajono mokytojai naudodavosi geografijos pamokose.

Apie dvejus metus J. Nagius vadovavo tuometiniam Mažeikių kraštotyros muziejui. Po Sofijos Pečkauskaitės mirties (1970 m.) J. Nagius padėjo surinkti išlikusius Šatrijos Raganosrašytojos memorialiniame muziejuje Židikuose. Kasmet vasarą dalyvavo kraštotyrinėse ekspedicijose ir archeologiniuose kasinėjimuose Mažeikių ir Akmenės raj. Rajoninėje spaudoje paskelbė keliasdešimt straipsnių. dokumentus, asmeninius daiktus, knygas, kitą medžiagą, kurios didelė dalis dabar eksponuojama.