VIKTORIJA KUMPIKEVIČIŪTĖ – KALPOKIENĖ (mokėsi 1930 m.)

Poetė neoromantikė, dailininkė. Parašė eilėraščių rinkinį „Vasara laukuos“. Poeziją rašyti pradėjo keturiolikos metų. Rašyti ją paskatino Mažeikių gimnazijoje veikusio literatų būrelio veikla (vadovas Juozas Rainys). Pirmieji eilėraščiai pasirodė periodikoje 1935 metais. Išleido vienintelį poezijos rinkinį „Vasara laukuos“ (1939 m.). Eilėraštis „Pamilo dobilas“ tapo liaudies daina. Poezijai būdinga gamtos, jaunatviškų svajonių, meilės motyvai.