MEČISLOVAS OSTRAUSKAS (baigė 1945 m.)

Dailininkas, tapytojas. Nuo 1957 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Pirmuosius dailės žingsnius žengė Mažeikių gimanzijos globoje, piešimo mokytojo Česlovo Kontrimo vadovaujamame piešimo būrelyje. 1951 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Dirbo Kauno „Dailės” kombinate, Naujalio meno mokykloje. Nuo 1954 m. dalyvauja parodose. Tapo daugiausia portretus. Darbų turi įsigijusi Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kitos kultūros bei švietimo organizacijos.

Be dailės daug laiko skyrė šachmatams. Buvo gerai žinomas Lietuvos šachmatų pasaulyje kaip stiprus žaidėjas, šachmatų sporto meistras. Nuo 1948 metų iki 1970 m. net 20 kartų dalyvavo Lietuvos čempionato finaliniuose turnyruose. Geriausi pasiekimai: vienuolika metų buvo tarp 6 stipriausių Lietuvos šachmatininkų, ir – 4 kartus (1953, 1954, 1956, 1962 m.) buvo ketvirtas. Nutapė Lietuvos šachmatų čempionų portretų, kurie buvo eksponuojami tuometiniame Lietuvos respublikiniame šachmatų klube Vilniuje.