DIONIZAS MEIŽYS (mokėsi iki 1923 m.)

Lietuvos kariuomenės karininkas, Klaipėdos išvadavimo savanoris, Lietuvos šaulių sąjungos narys. 1923m. savanoriu dalyvavo Klaipėdos išvadavime. 1923-1926 m. mokėsi Žemės ūkio akademijoje, buvo Lietuvos šaulių sąjungos XVI Kėdainių rinktinės narys. 1926 m. įstojo į Karo mokyklą. 1928m. paskirtas į Šarvuočių rinktinę jaunesniuoju karininku. Nuo 1939m. Šarvuočių rinktinės 1 tankų kuopos vyr. karininkas. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą 1940m. pačiam prašant iš kariuomenės paleistas, slapstėsi Žemaitijoje. 1941-1944 m. tarnavo LSD autotransporto kuopos vadu. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, gyveno Viurcburgo lietuvių pabėgėlių stovykloje, ten įsteigė autoremonto mokyklą ir jai vadovavo. 1949 m. emigravo į JAV, gyveno Broktone, aktyviai reiškėsi lietuvių išeivių veikloje. 1964-1965 m. LKVS „Ramovė” Bostono skyriaus valdybos pirmininkas.