JONAS VESĖLIŪNAS (baigė 1960 m.)

Biomedicinos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto onkologijos instituto direktoriaus pirmasis pavaduotojas klinikai, akščiausios kvalifikacinės kategorijos gyd. reumatologas.
1960-1966 m. studijavo Kauno medicinos institute, 1971-1972 m. – to paties instituto asperantūroje. Dirbo dėstytoju Kauno medicinos mokykloje (1968-1970 m.), 1972-1979 m. Kauno medicinos instituto, 1982-1987 m. – Vilniaus eksperimentinės ir klininkinės medicinos mokslinio tyrimo institu vyr. mokslinis bendradarbis, 1987-1995 m. – skyriaus vedėjas, 1995-1997 m. – Sveikatos apsaugos ministerijos skyriaus viršininkas, nuo 1997 m. – Lietuvos onkologijos centro Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėjas. 1977 m. apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją (nostrifikuota 1993 m.). Skaitė mokslinius pranešimus užsienio mokslo centruose. Yra kelių medicinos mokslinių draugijų narys.