OSVALDAS ŽADVYDAS (baigė 1924 m.)

Lietuvos kariuomenės karininkas, pedagogas, žurnalistas. 1927 m. baigė karo mokyklą Kaune, vėliau porą metų studijavo istoriją Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakultete. 1936-1940 m. buvo XV-os Kretingos šaulių rinktinės vado padėjėjas. 1940 m. išėjo į atsargą, mokytojavo Darbėnuose ir vadovavo Kretingos apskr. pogrindžiui. 1941-05-05 suimtas, kalintas Kaune. 1941-06-23 išvežtas link Minsko. Per masines žudynes Červenėje išliko gyvas. Grįžo į Lietuvą. 1941 metais laikinosios vyriausybės paskirtas Kretingos apskrities viršininku, vėliau buvo ir Eišiškių, Telšių apskričių viršininkas. 1943 m. spalio mėn. persikėlė į Palangą. Dirbo inspektoriumi. 1944 m. pradėjo dirbti Kretingos komendantūroje. Čia organizavo ge. P. Plechavičiaus rinktinę. Iš pradžių pogrindžio veikloje priklausė Lietuvių aktyvistų frontui (Kretingos apskrities Geležinio Vilko vadas), vėliau – Lietuvos laisvės armijai. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 m. gyveno JAV. Apsistojo Kalifornijoje, Los Andžele. Čia įkūrė šaulių būrį.
Emigracijoje aktyviai bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. Iš savo santaupų rėmė „Kario”, o vėliau ir „Kardo” leidimą Lietuvoje.