LEONAS GEDVILAS (baigė 1949 m.)

Filologas ir pedagogas, mokyklinių vadovėlių autorius. Baigęs Mažeikių vidurinę mokyklą, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Šiaulių mokytojų institute. Vėliau, jau dirbdamas, 1957 m. neakivaizdžiai baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Pakruojo raj. Rozalimo vidurinėje mokykloje, 1954–1962 m. dirbo Papilės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju, nuo 1962 m. – Pedagogikos institute vyr. moksliniu bendradarbiu. 1971 m. apgynė daktaro disertaciją „Sintaksinės analizės vaidmuo mokant daiktavardžio V klasėje”. 1980 m. jam paskirta Lietuvos valstybinė premija. Vadovavo respublikinei lietuvių kalbos ir literatūros metodinei komisijai, prisidėjo tobulinant kalbos mokymo turinį, organizuojant metodinės literatūros rengimą ir leidimą. Išleido vadovėlius: 1969 m. – „Daiktavardis“, 1972 m. – „Lietuvių kalba“ V klasei (su kitais), 1974 m. – „Preliminarinis sintaksės ir skyrybos mokymas“ (su B. Dobrovolskiu), 1982 m. – „Lietuvių kalbos vadovėlis“ specialiosioms vidurinėms mokykloms (su kitais). 1983 m. išleido mokymo priemonę „Kalbos dalys“ d. 1.