SOFIJA ŠVIESAITĖ (mokėsi iki 1945 m.)

Poetė. Kaimo rašytojų sąjungos narė., Šatrijos Raganos premijos laureatė. Eilėraščių rinkinių „Mano žemė“, „Aušrų regėjimai“, „Beržų laukimas“, „Alyvmedžio šakelė“ autorė.    30 metų išdirbo Mažeikių raj. centrinėje ligoninėje sekretore. Daug metų savo kūrybą spausdina rajono spaudoje. Nuo 1990 m. jos eilėraščius spausdina Kanados lietuvių išeivijos savaitraštis „Tėviškės žiburiai“. 1989 m. išleido pirmą knygą „Mano žemė“.