RAMUTĖ GIRKONTAITĖ (baigė 1960 m.)

Poetė. Vilniaus universitetete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo universiteto kadrų skyriaus inspektore. Nuo 1978 m.  Lietuvos Rašytojų Sąjungos narė.  Eilėraščius pradėjo rašyti ir spausdinti anksti – 1958 m. Pirmoji knyga “Riksmas” (1969) – pavadinimas neblogai atitinka turinį, nes dominuoja pakeltas, kiek egzaltuotas lyrinio subjekto saviraiškos tonas, atviras, skausmingas kreipimasis į save ir į pasaulį. Maksimalistinės gaidos pasigirsta meilės tematikoje. Rinkinių „Neonų miestas“ (1976), „Aviliai prie kelio“ (1978), „Tyla gyvent“ (1986) lyrinis „aš“ atsiskleidžia impresijomis, monologais, tuo atidengdamas savo vidinę kaitrą, kuri kartais „nudegina“ ir skaitytoją, pajutusį subjekto jausmo egzaltaciją, balso forsavimą.

Yra parašiusi daug tekstų šiuolaikinių kompozitorių dainoms.