ALFONSAS BUNKUS (baigė apie 1946 m.)

Ekonomistas, ekonomikos mokslų kandidatas (1954 m.). 1951 m. baigė Maskvos universitetą. 1954-1955 m. dirbo pedagoginį darbą Vilniaus universitete. 1955-1957 m. kolūkio pirmininkas Mažeikių rajone. 1957-1960 m. Kauno politechnikos instituto polit. ekonomijos katedros vedėjas, nuo 1959 m. docentas. Nuo 1962 m. Vilniaus pedagoginio instituto polit. ekonomijos katedros vedėjas.
 Paskelbė mokslinių straipsnių ir brošiūrų Lietuvos ekonomikos klausimais. Laisvalaikiu tapė paveikslus. Savo darbų parodą 1984 m. buvo suruošęs Mažeikiuose.