Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
  • Mažeikių M. Račkausko gimnazija
  • Mažeikių M. Račkausko gimnazija
Klaida
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO RENGINIŲ PLANAS 2017 m.

Eil. nr.

Data

Renginiai, projektai, kita veikla

Renginių, projektų dalyviai

Renginių, projektų organizatoriai

1.

01-06

Konferencija su Plungės „Saulės“ gimnazijos bendruomene „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas –  ugdymo kokybės užtikrinimo priemonė“

Mokytojų bendruomenė

Gimnazijos vadovai

A. Žukauskienė

2.

01-12

Meninio skaitymo konkursas, skirtas Sausio 13-ajai - Laisvės gynėjų  dienai

I-IV klasės

Lituanistai

3. 01-13
Merkelio Račkausko gimnazijos, Senamiesčio pagrindinės mokyklos,  miesto įmonių, įstaigų darbuotojų bei gyventojų pilietinė akcija „Laisvės banga“
Gimnazijos bendruomenė ir socialiniai partneriai
L. Terasius
4. 01
Jaunųjų filologų konkursas
I-IV klasės

Lituanistai

5. 01
Paskaita „Mano mylimas gyvūnėlis gali padovanoti ligą“
Klasių bendruomenių atstovai

A. Balsienė

6. 01-31
Lietuvos moksleivių sąjungos inicijuotas projektas "Emocija+"
Klasių bendruomenių atstovai

J. Pivariūnienė

R. Kesminienė
7. 02

Atviras I-IV klasių mokinių, mokytojų ir gimnazijos administracijos forumas „Laisvo žmogaus santykis su pilietiškumu“

Klasių bendruomenių atstovai

A. Žukauskienė

8.

02 NVŠ projektas „IT projektų vadyba ir komandinis darbas“
Klasių bendruomenių atstovai
S. Mackevičienė
9. 02-03
Klasių bendruomenių išvykos į Vilnių, XV tarptautinę mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodą STUDIJOS 2017, Litexpo

Klasių bendruomenių atstovai

Klasių kuratoriai

10. 02-08

LCC lektoriaus E. Griciaus paskaita „Universitetinis išsilavinimas“

Klasių bendruomenių atstovai

J. Žutienė

11. 02-09

Ketvirtų klasių gimnazistų tėvų susirinkimas. Pirmo pusmečio pasiekimų analizė. 2017 metų  brandos egzaminų aktualijos

Mokinių tėvai/globėjai

IV klasių kuratoriai

12. 02-15

Integruotas  technologijų, muzikos ir dorinio ugdymo mokomųjų dalykų  renginys, skirtas Vasario 16-ajai  - Lietuvos valstybės atkūrimo dienai „Kiekvienas iš mūsų – maža Lietuva“

I klasių gimnazistai

S. Norvaišienė

N. Dapšienė
13. 02

Gimnazistų dailės darbų paroda, skirta Vasario 16-ajai  - Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

I-IV klasės

A. Milėškienė

R. Milėška
14. 02-15
Projektas „Abiturientų šimtadienio šventė“

III-IV klasių gimnazistai

Tėvų bendruomenės atstovai

L. Terasius

III, IV kl. kuratoriai
15. 02
Atvira pamoka, skirta K. Bradūno 100-osioms gimimo metinėms
Klasių bendruomenių atstovai

Lituanistai

16. 02-24
Gimnazijos mokinių prezidento rinkimai
I-IV klasės
L. Terasius
17. 02-28

Užgavėnės „Žeima, žeima, biek iš keima“. Persirengėlių eitynės, išdaigos ir programa

Klasių bendruomenių atstovai

L. Terasius

Mokinių taryba
18. 02
Rajoninis literatūrinės kūrybos darbų konkursas  „Į sielos aukštį“, skirtas Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms
I-IV klasės

L. Skabickienė

19. 02
Gimtosios kalbos savaitė
I-IV klasės
Lituanistai
20. 02
Tarpmokyklinės krepšinio varžybos
I klasės
R. Beišinas
21. 02
Vakaro skaitymai
Klasių bendruomenių atstovai
S. Maigaitė
22. 03

Atvirų durų diena. Tėvų susitikimai su dalykų mokytojais

Mokinių tėvai/globėjai

Dalykų mokytojai

Klasių kuratoriai
23. 03
Rajoninė konferencija, skirta Žemės dienai

Klasių bendruomenių atstovai ir socialiniai partneriai

A Vilkas

V. Plonienė
24. 03-14
PI dienos minėjimas
Klasių bendruomenių atstovai
A. Jasinskaitė
25. 03

Atviras I-IV klasių mokinių, mokytojų ir gimnazijos administracijos forumas „Ugdymo(si) kokybė. I pusmečio pasiekimai“

Klasių bendruomenių atstovai
A. Žukauskienė
26. 03-22
Konferencija, skirta Knygnešio dienai „Keliai į knygą“
Klasių bendruomenių atstovai

D. Pranciulienė

27. 03
Rusų kalbos pavasarinė popietė
Klasių bendruomenių atstovai

L. Novakienė

R. Čiutienė
28. 03
Akcija „Vanduo – sveikos mitybos dalis“
Klasių bendruomenių atstovai
A. Balsienė
29. 03
Edukacinis žaidimas - protų mūšis  „Kartu mes Lietuva“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

I klasių gimnazistai

Tėvų bendruomenės atstovai
S. Paulauskienė
30. 03-10

Kovo 11- osios –  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos  paminėjimas

Klasių bendruomenių atstovai

S. Maigaitė

Istorijos mokytojai
31. 03
Paskaita „Pirmosios pagalbos ABC“
Klasių bendruomenių atstovai A. Balsienė
32. 04

Tarptautinė ekologinė akcija „Darom 2017“.  Tvarkome Mažeikių krašto piliakalnių teritorijas

I-II klasės
I-II klasių kuratoriai
33. 04
Pasaulinės sveikatos dienos paminėjimas. Renginys „Sveikata-brangiausias turtas“
Klasių bendruomenių atstovai
A. Balsienė
34. 04

Atviras I-IV klasių mokinių, mokytojų ir gimnazijos administracijos forumas. „Patyčių prevencija, jos svarba gimnazijos mikroklimato gerinimui“

Klasių bendruomenių atstovai

A. Žukauskienė

35. 04
Velykinė mugė „Su atgimstančiu pavasariu“ su „Vilties erdvių“ kūrybinėmis dirbtuvėmis
Klasių bendruomenių atstovai
R. Kesminienė
36. 04
Fizikų diena
Klasių bendruomenių atstovai

Fizikos mokytojai

37. 04
Velykinė popietė
Klasių bendruomenių atstovai

N. Dapšienė

S. Norvaišienė

38. 04
Tarptautinė teatro diena

Klasių bendruomenių atstovai

R. Kesminienė
39. 05
Atviras I-IV klasių mokinių, mokytojų ir gimnazijos administracijos forumas. „Pasitinkant Gimnazijos garbės šventę“

Klasių bendruomenių atstovai

A. Žukauskienė

40. 05
Šventinis Motinos dienos koncertas Mažeikių kultūros centre kartu su miesto pagrindinėmis mokyklomis ir „Ventos“ progimnazija. „Tas rankų švelnumas...“
Gimnazijos bendruomenė ir socialiniai partneriai

L. Terasius

N. Dapšienė

R. Langė

L. Skabickienė
41. 05
Užsienio kalbų „Pamokos kitaip“

I-III klasių bendruomenių atstovai

Užsienio k. mokytojai
42. 05
Gimnazijos garbė

Gimnazijos bendruomenė

A. Žukauskienė

L. Terasius

Menų mokytojai

43. 05
Akcija, skirta pasaulinei dienai be tabako
Klasių bendruomenių atstovai
A. Balsienė
44. 05
Projektas „Paskutinio skambučio šventė“

III-IV klasių gimnazistai

Tėvų bendruomenės atstovai

L. Terasius

III, IV kl. kuratoriai
45. 05
Kūno kultūros ženklelio normatyvų laikymas
IV klasės
Kūno kultūros mokytojai
46. 05 Renginys „Sveika vasara“

I klasės

A. Balsienė

47. 06-01
Projektas „Klasės bendruomenės diena“
I, III klasių bendruomenės su mokinių tėvais/globėjais

Klasių kuratoriai

48. 06-02

Projektas „Mokomųjų dalykų praktikumai gamtoje“ ir  mokslo metų pabaigos šventė Senamiesčio parke

I-III klasių bendruomenės

Dalykų mokytojai

Klasių kuratoriai

Mokinių taryba
49. 06
Vasaros archeologijos stovykla, skirta Piliakalnių metams
Klasių bendruomenių atstovai

A. Vilkas

S. Paulauskienė
50.

07-14

14.00

Brandos atestatų įteikimo šventė Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje

IV klasių bendruomenės su mokinių tėvais/globėjais

A. Žukauskienė

S.  Norvaišienė

IV klasių kuratoriai
51. 09-01
Projektas „Rugsėjo pirmoji – Mokslo ir žinių diena“

I-IV klasės

Gimnazijos bendruomenė

A. Žukauskienė

L.Terasius

Mokinių taryba

52.

09-04

09-08
Pirmokų socializacijos savaitė

I klasės

L. Terasius

Mokinių taryba

53.

09-22

Netradicinė istorijos pamoka Mažeikių žydų kapinėse minint Lietuvos žydų genocido dieną

Klasių bendruomenių atstovai

S. Paulauskienė

L. Terasius
54. 09
Paskaita „Ydinga laikysena – daugelio ligų priežastis“
I-II klasės A. Balsienė

55.

09-26

Europos kalbų dienai skirtas renginys „Viena Europa – viena šeima“

I klasių bendruomenės su mokinių tėvais/globėjais

Užsienio k.  mokytojai

I klasių kuratoriai

56. 09
Visuotinė teisinių žinių įvertinimo akcija „Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas 2017“

I-IV klasės

V. Košinskienė

57. 09
Pirmokų priimtuvės
I-II klasės

L. Terasius

II klasių kuratoriai
58. 09
Atviras I klasių mokinių, mokytojų ir gimnazijos administracijos forumas       „Vertybinės bręstančios asmenybės nuostatos“

I  klasių atstovai

Gimnazijos bendruomenė

A. Žukauskienė

59. 10-05

Projektas „Tarptautinė Mokytojo diena“

IV klasių atstovai

Gimnazijos bendruomenė

A. Žukauskienė

L. Terasius

IV klasių kuratoriai

60. 10
Viktorina  „Molekulių lyga“
I-III klasės

J. Gulbinienė

A. Daubarienė
61. 10
„Apskrito stalo“ diskusija su pagrindinių mokyklų lituanistais
Gimnazijos socialiniai partneriai

Lituanistai

62. 10
Paskaita ,,Mokinio sveikata“
I-II klasės A. Balsienė
63. 10

Atviras I-IV klasių mokinių, mokytojų ir gimnazijos administracijos forumas.„Bendruomenės mikroklimatas ir tarpusavio santykiai“

I-IV klasių atstovai

Gimnazijos bendruomenė

A. Žukauskienė

64. 11
Naktis mokykloje  „School Fest‘17“ Klasių bendruomenių atstovai

L. Terasius

Mokinių taryba

65. 11
Konkursas „Žinau ir moku sveikai maitintis“
I klasės
A. Balsienė
66. 11-10

Gimnazijos įkūrimo dienos renginiai

I-IV klasės

L. Terasius

Mokinių taryba
67. 11

Atvirų durų diena. Tėvų susitikimai su dalykų mokytojais

Mokinių tėvai/globėjai
Gimnazijos vadovai, klasių kuratoriai, dalykų mokytojai
68. 11
Tolerancijos dienos minėjimas
I-IV klasės

S. Norvaišienė

69. 11
Atviras I-IV klasių mokinių, mokytojų ir gimnazijos administracijos forumas. „Gimnazijos šimtmečiui artėjant“

I-IV klasių atstovai

Gimnazijos bendruomenė

A. Žukauskienė


70. 12

Interjero ir eksterjero puošybos konkursas „Papuoškim gimnaziją prieš Šv. Kalėdas“


I-IV klasių atstovai

Gimnazijos bendruomenė

Klasių kuratoriai, dailės ir technologijų mokytojai
71. 12
Advento popietė

I-IV klasės

S. Norvaišienė

72. 12
Atviras I-IV klasių mokinių, mokytojų ir gimnazijos administracijos forumas. „Metų atradimai...“

I-IV klasių atstovai

Gimnazijos bendruomenė

A. Žukauskienė


73. 12
Bendruomenės Padėkos vakaras

Klasių bendruomenės su mokinių tėvais/globėjais

A. Žukauskienė

Menų mokytojai
74. 12
Kalėdinis krepšinio turnyras. Susitinka Mažeikių Merkelio Račkausko ir Gabijos gimnazijų rinktinės

I-IV klasių atstovai

Gimnazijos bendruomenė

R. Beišinas
75. 12

Projektas „Šv. Kalėdų belaukiant“

I-IV klasės

L. Terasius

Klasių kuratoriai

 
www.tinklas.lt
Reklaminis skydelis