Balandžio 20 d. I klasių dvi komandos dalyvavo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8-9 klasių mokinių užsienio rusų kalbos olimpiadoje „Linksmai, išradingai, turiningai“. Komanda (Ignas Voveris, Ia, Elinga Bigailaitė, Id, Artiom Safar Zadė , Ie) užėmė III vietą. Komanda (Marius Krakys, Ia, Luka Kačinskaitė, Ia, Dominykas Memys, Ia) gavo diplomą už puikias žinias ir platų akiratį protų mūšyje „Ką žinai apie M. K. Čiurlionį“ ir pagyrimą už puikiai atliktą namų užduotį.