Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
  • Mažeikių M. Račkausko gimnazija
  • Mažeikių M. Račkausko gimnazija

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija

RENGINIŲ ANONSAS

 

 

Anglų kalbos konkursas Brainy Bees („Sumaniosios bitutės“)

Gruodžio 11 dieną po pamokų vyko rajoninis anglų kalbos konkursas pirmų klasių mokiniams Brainy Bees („Sumaniosios bitutės“). Jame dalyvavo dvi mūsų gimnazijos pirmokų komandos bei mokiniai iš Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos, Viekšnių ir Sedos Vytauto Mačernio gimnazijų.

Originaliai pasivadinę ir šmaikščiai prisistatę mokiniai rungėsi spontaniško kalbėjimo, anekdotų vertimo ir vaidinimo, greitakalbių bei angliškų patarlių išmanymo rungtyse. Teko pademonstruoti ir žinias apie Didžiosios Britanijos kultūrą, istoriją bei geografiją atsakinėjant į klausimus, atskleisti klausymo ir skaitomo teksto suvokimo įgūdžius, gebėjimą greitai orientuotis ieškant atsakymų į klausimus.

Dalyvius vertino vyresniųjų klasių mokinių komisija iš mūsų gimnazijos ir atvykusiųjų mokyklų. Jiems talkino anglų kalbos mokytojos Jolanta Žutienė ir Vaida Petkevičienė.

Sumaniausiais tarp sumaniausių tapo mūsų gimnazijos mokiniai, pasivadinę Team A. Tai jungtinė pirmųjų a, b, e ir f klasių komanda: Modestas Mikalauskas, Deimantė Vaičiulytė, Karolis Grybauskas, Gerardas Norvaiša ir Domantas Saikus. Nedaug jiems nusileido ir liko antrieji pirmų c ir d klasių mokiniai bei svečiai iš Viekšnių. Visos komandos buvo apdovanotos saldžiais prizais.

Konkurso dalyviams buvo įdomu pasitikrinti anglų kalbos žinias. Ačiū renginio organizatorėms anglų kalbos mokytojoms Daivai Goštautienei ir Simonai Šeirienei, mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytojoms, už tokį smagų konkursą.

Fausta Šukytė, 1 c kl.

 

Aktyvių tėvų susirinkimas

Gruodžio 3 d. vyko Tėvų aktyvo, klasių kuratorių ir administracijos susirinkimas „Gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimas“.

Susirinkime gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė pristatė tėvų apklausos rezultatus. Atsakyta į rūpimus klausimus dėl mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo, mokinių motyvacijos skatinimo, vertinimo ir įsivertinimo, teikiamos pagalbos mokiniams. Aptarti ugdymo pasiekimai. Kalbėta kitais klausimais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Palenskienė skaitė pranešimą apie mokinių mokymosi motyvaciją ir mokėjimą mokytis. Pavaduotoja ugdymui Lena Krigelienė apžvelgė svarbiausius ugdymo plano aspektus, o istorijos mokytojas metodininkas Mindaugas Rušinas savo pranešime „Mūsų gimnazija – savita ir gyva“ nušvietė šių dienų gimnazijos gyvenimo aktualijas, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, svarbiausius metų pasiekimus, renginius, neformalųjį švietimą. Po susirinkimo likę tėvai rūpimais klausimais individualiai bendravo su gimnazijos administracija, klasių kuratoriais.

 

Konferencija, skirta mokyklos 95-mečiui

Lapkričio 28 d. seniausia miesto mokykla – Merkelio Račkausko gimnazija – paminėjo 95–erių metų sukaktį. Tuo tikslu organizuota konferencija, į kurią buvo pakviesti mokyklą baigę mokiniai, dirbę mokytojai, socialiniai partneriai, Mažeikių r. savivaldybės bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.

Pirmoji konferencijos dalis prasidėjo grupėse, kurios buvo suskirstytos pagal dalykus: lietuvių k. (moderavo L. Skabickienė ir O. Kelpšienė), fizikos ir matematikos (moderavo V. Plonienė), biologijos ir chemijos (moderavo E. J. Žmgulienė), užsienio kalbų (moderavo D. Goštautienė), socialinių mokslų ir dorinio ugdymo (moderavo D. Stasys) bei saviraiškos (moderavo A. Milėškienė). Į jas rinkosi buvę mokiniai (įvairių mokslų daktarai, dailininkai, pedagogai, medikai, kitų profesijų atstovai, studentai), mokytojai ir dabartiniai gimnazistai. Pastarieji grupėse pristatė 48 pranešimus, susijusius su mokyklos istorija ir jos asmenybėmis, kaip: Mokytoja Regina Pocienė – Mažeikių gimnazijos auklėtinė, sugrįžusi į savąją mokyklą. (A. Keršytė, E. Strigūnaitė, 3 e kl. Mokytoja ekspertė Romualda Žilinskienė). Mūsų mokyklos auklėtiniai, tapę mokslų daktarais (A. Baranauskaitė, 4 b kl., G. Barkus, 4 a kl., R. Kontenytė, 4 a kl., vad. J. Gulbinienė), Buvęs gimnazistas Tomas Vilimas – vėžinių ląstelių tyrėjas (V. Vaserytė, 4 b kl., vad. A. Vilkas), Merkelis Račkauskas, mūsų gimnazijos įkūrėjas – vienas didžiausių Lietuvos antikos specialistų (R. Aleksynas, 4 a kl, vad. O. Kelpšienė), Aleksas Girdenis – kalbininkas, žemaičių tarmės puoselėtojas (A. Jokubaitytė, B. Kleinas, 3 e kl., vad. R. Žilinskienė), Fizikos mokymo raida gimnazijoje (G. Reistaitis ir T. Ivanovas, vad. V. Plonienė), Mokytojo Vytauto Krulicko pedagoginė ir visuomeninė veikla (K. Maslauskaitė, R. Barkauskaitė, 3 f kl., vad. M. Januška), Donius Remys – inžinierius, poetas, jaunųjų kūrėjų rėmėjas (A. Černauskyė, 4 a kl.), Algimantas Mikuta – poetas, žurnalistas iš mūsų mokyklos (Mantas Jasutis, 4 a kl., vad. O. Kelpšienė), Dailininko Vincento Gečo kūrybinis kelias (A. Smilgytė, 3 a kl., vad. A. Milėškienė), Žemaičių tapatybės ženklai R. Granausko kūryboje (G. Valančiauskytė, 3 b kl., vad. D. Švažienė), Mokytojo ir mokinio etikos kodekso kaitos tendencijos (A. Butkutė, 3 g kl., vad. M. Rušinas) ir kt. Grupėse vyko įdomios diskusijos, dalijimasis prisiminimais, refleksija.

Skaityti daugiau...

 

Sveikiname

Luką Kačerauską (3 a kl.), Gintą Kateivą (4 d kl.), respublikiniame T. Grotuso Gamtos mokslų (fizikos) eksperimentų konkurse užėmusius I vietą,
mokyt. V. Plonienė;

Dalyvavo:

Robertas Aleksynas (4 a kl.) ir Monika Šličaitė (4 c kl.) – biologija,
mokyt. A. Vilkas;

Inesa Jasaitė (3 a kl.) ir Karolina Krecutė (3 g kl.) – chemija,
mokyt. A. Daubarienė;

Bendrakomandinė IV vieta.

 

Sveikiname

Eveliną Kriaučiūnaitę, 2 c kl. mokinę, rajoniniame rusų k. raiškiojo skaitymo konkurse laimėjusią II vietą.

Ruošė rusų k. mokytoja Ramutė Čiutienė

Džiaugiamės 3 d kl. mokinio Romano Bliščenko dalyvavimu rusų k. raiškiojo skaitymo konkurse. Jam už puikų skaitymą įteiktas specialus prizas.

Rusų k. mokytoja Laima Novakienė

 
Plačiau skaitykite...
E-dienynas
Gimnazijos laikraštis
Renginų akimirkos
Olweus mokykla
www.tinklas.lt
Reklaminis skydelis
ebooks.mruni.eu
Lankytojų skaičius
Mes turime 21 svečius online