Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
  • Mažeikių M. Račkausko gimnazija
  • Mažeikių M. Račkausko gimnazija
Klaida
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

Mokytojai

Gimnazijos bendruomenė:

Gimnazijoje dirba 56 mokytojai:

6 mokytojai ekspertai,
36 mokytojai metodininkai,
12 vyresniųjų mokytojų,
2 mokytojai.

Lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Martynas Januška apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino medaliu, jam suteiktas Metų mokytojo vardas, pelnytos ir Šatrijos Raganos krašto bei Krašto kultūros premijos. Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Laima Skabickienė – Metų mokytoja, Šatrijos Raganos krašto premijos laureatė.

Mokytojai – metodinių leidinių, mokomųjų filmų, kompiuterinių programų autoriai, vadovėlių, mokslinių leidinių redaktoriai, recenzentai, regioninių, respublikinių švietimo ir kultūros renginių iniciatoriai, organizatoriai.

Mokytojai, jų dėstomi dalykai, kvalifikacinė kategorija

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

1.

Albina Jasinskaitė

Matematikos mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė

2.

Audronė Matutienė

Matematikos mokytoja metodininkė

3.

Asta Jonuškytė

Matematikos mokytoja metodininkė

4.

Nina Urbonienė

Matematikos mokytoja metodininkė

5.

Romualda Vaitkutė

Matematikos mokytoja metodininkė

6.

Jonas Vindašius

Matematikos vyr. mokytojas

7.

Sandra Vaišvilienė

Matematikos vyr. mokytoja, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

8.

Sigutė Mackevičienė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

9.

Raimundas Miniotas

Informacinių technologijų mokytojas metodininkas

Gamtos mokslų metodinė grupė
1. Vitalija Plonienė Fizikos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
2. Rasa Puplauskienė Fizikos vyr. mokytoja
3. Rimanta Petrulis Fizikos vyr mokytojas

4.

Lina Vičiulienė

Biologijos mokytoja metodininkė

5.

Algirdas Vilkas

Biologijos mokytojas ekspertas

6.

Justina Gulbinienė

Chemijos mokytoja metodininkė

7.

Aistė Daubarienė

Chemijos vyr. mokytoja

Lietuvių kalbos metodinė grupė

1.

Martynas Januška

Lietuvių k. mokytojas ekspertas, teatro mokytojas metodininkas

2.

Dalia Pranciulienė

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

3.

Laima Skabickienė

Lietuvių k. mokytoja ekspertė

4.

Ona Kelpšienė

Lietuvių k. mokytoja ekspertė, lotynų k. vyr. mokytoja

5.

Violeta Irniūtė

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

6.

Janina Palenskienė

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

7.

Rosita Giniotienė

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

8.

Sonata Maigaitė

Lietuvių k. vyr. mokytoja, metodinės grupės pirmininkė

Saviraiškos ugdymo metodinė grupė

1.

Asta Milėškienė

Dailės, technologijų mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė

2.

Laimonas Terasius

Muzikos mokytojas metodininkas

3.

Romualdas Beišinas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

4.

Rasa Akučkaitė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

5.

Algirdas Mika

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

6.

Natalija Dapšienė

Muzikos mokytoja metodininkė

7.

Raimondas Milėška

Dailės, technologijų mokytojas metodininkas

8.

Jurgita Juodpusytė

Choreografijos mokytoja metodininkė

Užsienio kalbų metodinė grupė

1.

Jolanta Žutienė

Anglų k. vyr. mokytoja

2.

Renata Šaltkauskienė

Anglų k. mokytoja metodininkė

3.

Loreta Giniotienė

Anglų k. mokytoja metodininkė

4.

Vaida Petkevičienė

Anglų k. mokytoja metodininkė

5.

Rita Meškienė

Anglų k. mokytoja metodininkė

6.

Ramutė Čepauskaitė

Anglų k. vyr. mokytoja

7.

Simona Šeirienė

Anglų k. vyr. mokytoja

8.

Irena Urbonienė

Anglų k. mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė

9.

Neringa Savičienė

Anglų k. vyr. mokytoja

10.

Daiva Goštautienė

Anglų k. mokytoja metodininkė

11.

Loreta Končiuvienė

Vokiečių k. mokytoja metodininkė

12.

Laima Novakienė

Rusų k. mokytoja metodininkė

13.

Ramutė Čiutienė

Rusų k. mokytoja metodininkė

14.

Lena Krigelienė

Rusų k. mokytoja metodininkė

15.

Gražina Opulskienė

Esperanto k. mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinė grupė

1.

Dainius Stasys

Geografijos mokytojas metodininkas

2. Silva Paulauskienė Istorijos mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė

3.

Simona Lazdauskienė

Geografijos vyr. mokytoja

4.

Rima Meldaikienė

Istorijos mokytoja metodininkė

5.

Vaida Košinskienė

Istorijos vyr. mokytoja

6.

Rima Kesminienė

Teatro, etikos mokytoja

7. Irena Tiškienė Istorijos mokytoja metodininkė

8.

Sigrida Norvaišienė

Tikybos mokytoja metodininkė

9.

Jūratė Pivariūnienė

Psichologė, psichologijos mokytoja, karjeros koordinatorė, etikos vyr. mokytoja

10.

Gitana Svirskienė

Socialinė pedagogė metodininkė, karjeros koordinatorė

Klasių kuratorių metodinė grupė

1. Silva Paulauskienė 1a klasės kuratorė
2. Rosita Giniotienė 1b klasės kuratorė
3. Rimantas Petrulis 1c klasės kuratorius
4. Romualda Vaitkutė 1d klasės kuratorė
5. Asta Jonuškytė 1e klasės kuratorė
6. Dalia Pranciulienė 1f klasės kuratorė
7. Violeta Irniūtė 1g klasės kuratorė

8.

Sonata Maigaitė

2a klasės kuratorė

9.

Jolanta Žutienė

2b klasės kuratorė

10.

Vaida Košinskienė

2c klasės kuratorė

11.

Rita Meškienė

2d klasės kuratorė

12.

Aistė Daubarienė

2e klasės kuratorė, metodinės grupės pirmininkė

13.

Daiva Goštautienė

2f klasės kuratorė

14.

Sigutė Mackevičienė

3a klasės kuratorė

15.

Vitalija Plonienė

3b klasės kuratorė

16.

Asta Milėškienė

3c klasės kuratorė

17.

Ramutė Čiutienė

3d klasės kuratorė

18.

Nina Urbonienė

3e klasės kuratorė

19.

Rasa Puplauskienė

3f klasės kuratorė

20.

Laima Novakienė

4a klasės kuratorė

21.

Gitana Svirskienė

4b klasės kuratorė

22.

Sandra Vaišvilienė

4c klasės kuratorė

23.

Rima Kesminienė

4d klasės kuratorė

24.

Sigrida Norvaišienė

4e klasės kuratorė

25.

Rasa Akučkaitė

4f klasės kuratorė

 
E-dienynas
Gimnazijos laikraštis
Renginių akimirkos
Olweus mokykla
Lankytojų skaičius
Mes turime 147 svečius online