Lituanistų Metų paskaita Vilniaus universiteto V. Krėvės auditorijoje. Prof. A. Martišiūtė- Linartienė, remdamasi Vydūno asmenybės įtaka, kalbėjo apie tautos kūrybinių galių ugdymą.
Nuotraukoje gimnazijos lituanistai: Laima Skabickienė, Martynas Januška ir Ona Kelpšienė.

 

Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse, kurio klausimai buvo nukreipti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose, dalyvavo 39 gimnazijos pirmokai ir antrokai. Tarp gimnazijos pirmokų nepralenkiama buvo Viltė Miliauskaitė, tarp gimnazijos antrokų daugiausiai taškų surinko Povilas Dapšys ir Mantas Navickas. Antrokė Auksė Vaitkutė nuo Povilo ir Manto atsiliko tik per vieną tašką.
Kalėdiniame krepšinio turnyre tarp Gabijos ir Merkelio Račkausko gimnazijų, 93:81 rezultatu laimėjo mūsų gimnazijos komanda. Sveikiname! Mokytojas R. Beišinas

 

Simas Kontrimas dalyvavo Lietuvos mokinių tarptautinių olimpiadų laimėtojų pagerbimo šventėje Vilniuje, Valdovų rūmuose, kur buvo apdovanotas už laimėjimą V-ojoje Baltijos šalių geografijos olimpiadoje. Smagu, kad renginyje nuskambėjo mūsų gimnazijos pavadinimas. Geografijos mokytojas D. Stasys