Humanitarų akademijos pavasario sesija

Prieš šv. Velykas Merkelio Račkausko gimnazijos Humanitarų akademijoje vyko paskutinė sesija – profesoriaus Alfredo Bumblausko paskaita „Kas yra lietuviškoji tapatybė?” Sužinota ir patirta ne tik apie lietuviškosios tapatybės sudėtingumą, bet ir apie sąmoningumą, gal net drąsą žiūrėti ir matyti plačiau ir giliau, nes juk kritinis mąstymas, kaip proto veiksmas, – tai žiūrėjimas iš įvairių taškų, dažnai ir nepatogių, o ne galutinės tiesos iškalimas. Manau, gavom daug impulsų pamąstymui. Ir dar laisvės gūsį.

Virginija Aurylaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Humanitarų akademijos veiklų koordinatorė