Merkelio Račkausko gimnazijos mokiniai lankėsi VDU Žemės Ūkio Akademijoje, kur tęsė projekto „Sumanaus moksleivio akademija“ įgyvendinimą, kurį remia Mažeikių rajono savivaldybė. Tai projektas, kuriame mokiniai sujungia teorines žinias su praktika. Mokiniams teko išmėginti mikrobiologo profesiją, pasitelkdami mikroskopą tyrinėjo maisto sudėtį iš arčiau. Domėjosi kokiomis bakterijomis ir virusais gali būti užkrėstas maistas, bei atliko praktinę veiklą apie augalų ląstelės dauginimąsi. Inžinierių klasę pasirinkę mokiniai domėjosi medžiagų savybėmis, aptarė alternatyviosios energetikos privalumus ir trūkumus. Taip pat įgijo praktinių ir teorinių žinių apie brėžinius. Ekologai domėjosi vandens ekosistemos pokyčiais ir iššūkiais šiandieniniame pasaulyje. Kiekviena teorinė bei praktinė veikla praturtina žinais bei skatina domėtis savo pasirinktų studijų kryptimi.
Birutė Gudauskienė, ugdymo karjerai specialistė, mokytoja