United in dance

Projekto tikslas – susivienyti kultūriniam bendradarbiavimui užsienio kalba, pasidalyti gerąja patirtimi, pristatyti savo gimnaziją, susipažinti su Latvijos Saldaus raj. Druvos gimnazijos kultūriniu kontekstu. Koordinatorė R. Langė