Liongina Virvičienė

Mokyklos direktorė 1961-1968 m.

Mokykloje pradėjo dirbti 1957 m. Dėstė anglų kalbą. Dar žengdama pirmuosius pedagoginio darbo žingsnius, jauna mokytoja atkreipė mokyklos vadovų ir draugų dėmesį pareigingumu, puikiu sugebėjimu vadovauti klasei, uždegti, patraukti mokinius. Po kelerių metų jai buvo patikėtos mokyklos vadovės pareigos. „Neišsenkama energija, optimizmas, vyriška valios jėga ir moteriškas nuoširdumas“. – taip ją apibūdino kartu dirbę mokytojai. Per palyginti trumpą laiką ji subūrė darnų, draugišką kolektyvą, sukūrė tvirtą materialinę mokyklos bazę.