Mokyklinių olimpiadų maratonas

Gruodžio 16 d. gimnazijoje vyko nuotolinė mokyklinė I-IV klasių fizikos olimpiada. Aukštesnio mąstymo lygmens uždavinius sprendė 37 mokiniai. Dėkojame dalyvavusiems gimnazistams.
Mokytojos Vitalija Plonienė ir Vilma Leinartaitė-Riaukienė.

*****

Gruodžio 14 d. vyko nuotolinė mokyklinė matematikos olimpiada. Uždavinius sprendė 65  1-4 klasių mokiniai. Dėkojame jiems ir matematikos mokytojams.

 

Patirties sklaida

Lapkričio 24 d. vyko nuotolinis rajono rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio metodinis užsiėmimas–refleksija „Kalbų mokymosi teorija ir praktika 2020: integruotas kompetencijų ugdymas“. Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Rasa Poškutė pristatė vykusios konferencijos medžiagą, kalbėjo apie naujus iššūkius mokykloje. Mokytoja metodininkė Laima Novakienė pasidalino LRb(U) KMA metodinio seminaro medžiaga, papasakojo, kaip dirbti „Classroom“ platforma.

Mažeikių Švietimo centro informacija

Pasidžiaukime

Sveikiname Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 1 etapo laimėtojus Eligijų Visockį 4b ir Danielių Gelčauską 4d. Vaikinai surinko maksimalų balų skaičių (120 taškų).
Antrą vietą užėmė Deimantė Jagučanskytė 4c.
Dėkojame dalyvavusiems olimpiadoje Aisčiui Milieškai 3e, Aleksandrui Godeliui 3a, Dominykui Gedvilai 3e, Gyčiui Pranauskui 3b.
Informacinių technologijų mokytoja Sigutė Mackevičienė

Kolega kolegai

Nuotolinis darbas ne išskiria kolegas, o suvienija bendram darbui.

Šiandien anglų kalbos mokytoja Renata Šaltkauskienė pasidalino patirtimi supažindindama kolegas su virtualios pamokos kūrimo įrankiu Nearpod ir jo galimybėmis.

 

 
Informacinių technologijų mokytoja Sigutė Mackevičienė pradėjo 40 valandų mokymus „Microsoft office 365 – programų paketas moderniam ir efektyviam mokyklos bendruomenės darbui“.