Patirties sklaida

Lapkričio 24 d. vyko nuotolinis rajono rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio metodinis užsiėmimas–refleksija „Kalbų mokymosi teorija ir praktika 2020: integruotas kompetencijų ugdymas“. Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Rasa Poškutė pristatė vykusios konferencijos medžiagą, kalbėjo apie naujus iššūkius mokykloje. Mokytoja metodininkė Laima Novakienė pasidalino LRb(U) KMA metodinio seminaro medžiaga, papasakojo, kaip dirbti „Classroom“ platforma.

Mažeikių Švietimo centro informacija

Pasidžiaukime

Sveikiname Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 1 etapo laimėtojus Eligijų Visockį 4b ir Danielių Gelčauską 4d. Vaikinai surinko maksimalų balų skaičių (120 taškų).
Antrą vietą užėmė Deimantė Jagučanskytė 4c.
Dėkojame dalyvavusiems olimpiadoje Aisčiui Milieškai 3e, Aleksandrui Godeliui 3a, Dominykui Gedvilai 3e, Gyčiui Pranauskui 3b.
Informacinių technologijų mokytoja Sigutė Mackevičienė

Kolega kolegai

Nuotolinis darbas ne išskiria kolegas, o suvienija bendram darbui.

Šiandien anglų kalbos mokytoja Renata Šaltkauskienė pasidalino patirtimi supažindindama kolegas su virtualios pamokos kūrimo įrankiu Nearpod ir jo galimybėmis.

 

 
Informacinių technologijų mokytoja Sigutė Mackevičienė pradėjo 40 valandų mokymus „Microsoft office 365 – programų paketas moderniam ir efektyviam mokyklos bendruomenės darbui“.

Humanitarų akademijos rudeninė sesija

Lapkričio 6 dieną įvyko nuotolinė MMRG Humanitarų akademijos rudeninė sesija. Tikslas – gilintis į žmogaus paslaptis, kokius lobius atveria filosofija ir literatūra.
KU filosofijos profesorius Gintautas Vyšniauskas vedė kritinio mąstymo keliu, kuris buvo ilgas – nuo antikos iki XX amžiaus – bei įtemptas. Šį kelią galima apibendrinti sokratišku klausimu: „Ar tu nuoširdžiai tiki, kad visa tai tikra?“ Klausimų kėlimas, abejonė yra tiesos ieškojimo pagrindas (užstrigo vienas filosofo patarimas: klausykitės ne kas sako, bet ką sako).
KU literatūros daktaras docentas Marijus Šidlauskas kalbėjo apie tai, kas įdomu/ neįdomu literatūroje. Tik vienas iš galimų atsakymų: literatūra gal tada neįdomi, kai AŠ per daug susireikšminęs? Gera literatūra nepateikia receptų, ji kelia klausimus, skatina mąstyti, ugdo dvasią. Ateities susitikimams liko klausimai: kas yra gėrio ir blogio kriterijai? Ar jie kinta? Ar yra absoliutūs kriterijai? Ar yra absoliučios vertybės? (Besiklausant literatūrologo kilo mintis: VU filosofas profesorius A. Jokubaitis kalba apie vertybių tironiją – būtų verta jį išgirsti)
Dalyvavo didelis būrys mūsų jaunimo, prisijungė bičiuliai iš Gabijos gimnazijos, Sedos ir Viekšnių gimnazijų – 85 smalsūs žmonės. Kasėme šulinius, iš kurių semsime Gyvenimą.