Stasys Totorius

Mokyklos direktorius 1927-1933 m.

Pedagogas, nusipelnęs mokytojas. Nuo 1927 m. rugpjūčio 1 d. iki 1933 m. vadovavo Mažeikių gimanzijai, dėstė matematiką. 1940-1941 m. buvo Alytaus gimnazijos direktorius, tačiau tuo metu prie gimnazijos buvo prijungtos pradinės mokyklos, gimnazijos vardas panaikintas ir pavadinta Alytaus dešimtmetė vidurinė mokykla. Nuo 1951 m. buvo paskirtas Alytaus mokytojų seminarijos direktoriumi ir buvo iki Alytaus pedagoginės mokyklos uždarymo. 1951 m. buvo pakeistas seminarijos pavadinimas. Buvo apibūdinamas kaip ramus, nekalbus, griežtas, rūsčios išvaizdos. Mokiniai jo bijojo, net ir mokytojai jo privengdavo.