Stasys Karpis

Mokyklos direktorius 1949-1953 m.

1937 m. Vilniaus Stepono Batoro universitete baigė zoologijos ir lyginamosios anatomijos mokslus ir tais pačiais metais pradėjo pedagogo darbą.