Mykolas Babilius

Mokyklos direktorius 1941-1943 m.

Dėstė lotynų kalbą, logiką ir psichologiją. Buvo baigęs Vytauto Didžiojo universitetą. Pasak mokinių ir mokytojų, direktorius buvęs reiklus, griežtas.