Mirdza Žiaurienė

Mokyklos direktorė 1984-2009 m.

Baigusi Vilniaus pedagoginio instituto chemijos specialybę, atvyko į Mažeikių rajoną ir buvo paskirta Sedos vidurinės mokyklos mokytoja. Ten dirbo iki 1979 metų, kol darbščią, energingą ir dalykišką pedagogę pakvietė dirbti į Mažeikių rajono švietimo skyrių. Dirbdama švietimo skyriuje važinėjo į Tirkšlių vidurinę mokyklą kaimo vaikų mokyti chemijos.

1984 metais kovo mėnesį pradėjo vadovauti Mažeikių 1-ajai vidurinei mokyklai. Jauna vadovė pradėjo rūpintis mokyklos kapitaliniu remontu. Po metų mokiniai ir mokytojai sugrįžo į naujai atgimusias mokyklos patalpas.

Respublikoje prasidėjus gimnazijų kūrimo sąjūdžiui, Mirdza Žiaurienė ragino mokytojus susitelkti taip, kad mokyklai būtų grąžintas gimnazijos statusas. Ir 1996 m. Mažeikių Merkelio Račkausko vidurinei mokyklai jis buvo suteiktas. Mirdza Žiaurienė tapo Mažeikių senosios gimnazijos atkūrimo iniciatore ir pirmosios Telšių apskrityje gimnazijos direktore.

Jos iniciatyva mokytojų kolektyvas nuolat jungėsi į įvairius tarptautinius ir šalies edukologijos projektus. Vadovė visada tikėjo savo mokytojais, suteikė jiems kūrybinių ieškojimų laisvės, kartu reikalaudama darbo rezultatų.

Mirdza Žiaurienė mokyklai vadovavo 25 metus. Į užtarnautą poilsį išėjo mokyklos 90-mečio išvakarėse, tapusi ilgiausiai dirbusia mokyklos direktore.