Merkelis Račkauskas

Mokyklos direktorius 1923-1927 m.

Pirmasis Mažeikių progimnazijos, vėliau ir valstybinės gimnazijos direktorius.

1904 m. baigė Šiaulių gimnaziją ir išvyko į Petrapilį. Vėliau studijavo Odesos universitete klasikines graikų ir lotynų kalbas. Po studijų dirbo įvairiose Ukrainos mokyklose; dėstė klasikines kalbas. 1920 m. su šeima grįžo į Lietuvą. Pradėjo dirbti Panevėžyje. Dirbo lietuvių ir lenkų gimnazijose, dėstė lotynų ir graikų kalbas. 1927 m. išvyko į Kauno Vytauto Didžiojo Universitetą. Dėstė lotynų kalbą. Kaune iki 1957 m. dirbo Švietimo ministerijos mokyklų inspektoriumi. Vėliau Vilniaus universitete taip pat dėstė lotynų kalbą. 1964 m. išėjo į pensiją.

1923 m. M. Račkauskas buvo paskirtas Mažeikių progimnazijos direktoriumi. Čia jis garsėjo kaip gabus administratorius, geras pedagogas ir dėstomo dalyko žinovas. Gimnazijoje dėstė lotynų kalbą. Jo pastangomis mokykla gavo patalpas buvusioje cerkvinėje mokykloje, inventoriaus, pasiekė, kad progimnazija taptų gimnazija. Todėl laikomas Mažeikių pilnos gimnazijos įkūrėju.